Social Innovation i Norr- 24 oktober 2023

Tema: För det attraktiva samhället

10.00

Välkommen till årets upplaga av Social Innovation i Norr!

Dieter Müller, vice rektor vid Umeå Universitet och moderator Annakarin Nyberg hälsar alla välkomna och introducerar dagen.

10.15

Attraktiva socialt hållbara samhällen

Roine Wiklund är teknikhistoriker vid Luleå tekniska universitet med specialintresse kring historiska perspektiv på transportsystem, gruvor och industriomvandling.

10.35

Socialt kapital som förutsättning för attraktiva samhällen

Malin Eriksson är professor i socialt arbete vid Umeå universitet och forskar bland annat om betydelsen av sociala nätverk, socialt kapital och boendemiljö för hälsa.

10.55

Föreningen som når ut och välkomnar

Expats & Friends Association (EFA) är en ideell organisation som skapar möjligheter för både nya och gamla ”Skelleftebor” att mötas och knyta kontakter. Genom EFA skapas en inkluderande och positiv miljö där människor känner sig välkomna, hörda och delaktiga i gemenskapen. Ett arbete som främjar sammanhållning och gör staden till en mer levande och givande plats att bo i.

11.15

Landsbygd 2.0

I Gunnarsbyn har en inspirerande utveckling skett via små entreprenörers satsningar på naturturism. Fredrik Broman, som ligger bakom b la Aurora Safari Camp, berättar om delar av resan till framgångarna.

11.35

Kulturhuset Klossen – folkbildning och socialt kapital i praktiken 

Luka Anic, verksamhetsledare på Studiefrämjandet Västerbotten och Kulturhuset Klossen ger en inblick i hur verksamheten arbetar för att skapa en communitykänsla i området Ålidhem.

12.00

Lunch

13.00

Parallella pass med fokus på samhällsutmaningar

1. Ett jämställt grönt och digitalt Luleå – Urban Persson och Eugenia Segerstedt, Luleå Tekniska Universitet

2. Det goda livet i den klimatneutrala staden – Umeå kommun

3.  Social hållbarhet i en snabb samhällsomvandling – går det? – Skellefteå kommun

4. Goda exempel, utmaningar och lärdomar – Evelina Mattsson och Roger Filipsson, Coompanion 
Vi möter modiga innovatörer som berättar om sina spännande resor från idéstadiet till lyckad verksamhet! Vad gav medvind, vilka utmaningar stötte de på – och hur kan innovationsstödsystemet underlätta för kommande sociala innovatörer?

5. Idrotten som motor för landsbygdsutveckling – Niclas Bromark, RF-SISU Västerbotten

På många platser i norr är idrottsföreningen det sammanhållande kittet. Den fungerar som en viktig mötesplats för byns invånare. Den erbjuder aktiviteter och många gånger driver den till och med byautveckling och bidrar till “livet mellan husen”. Inte sällan sker det genom sociala innovationer som vitaliserar mindre samhällen. 

Niclas Bromark berättar om idrottens landsbygdsprogram. Han exemplifierar på vilket sätt idrottsföreningen kan vara en viktig pusselbit i expansionen i norr, både för plats- och landsbygdsutveckling samt för platsattraktion. Vi kommer även utforska och samtala om hur samverkan kan ske för att tillsammans ta oss framåt. 

14.00

Musik som bygger broar

Septemberkören och deras körledare Siw-Marie Nyman berättar om sitt arbete med inkludering och sjunger några låtar.

14.15

Fika

14.45

Sammanfattning av parallella pass

15.05

Civilsamhället i samhällsomvandlingen.

Niklas Lindmark från Samforma presenterar rapporten Civilsamhället i samhällsomvandlingen, som är skriven i samarbete mellan Samforma och forskare vid Luleå tekniska universitet, Malin Lindberg och Eugenia Segerstedt. Rapporten presenterar civilsamhällets syn på sin roll i den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige.

15.25

Paneldiskussion kring attraktiva samhällen 

Tema för paneldiskussionen: Behovet av ett utvecklat stödsystem för social innovation

Yusra Imsheihel
Vinnova

Ylwa Löwenborg
Rädda Barnen

Roger Filipsson
Coompanion

Malin Lindberg
Luleå tekniska universitet

15.55

Summering och avslut

Moderator Annakarin Nyberg summerar årets upplaga av Social Innovation i Norr och välkomnar er tillbaka nästa år!