Social Innovation i Norr- 27 oktober 2021

Temat för årets konferens är Omtänk, Omtag, Omtanke – social innovation i pandemins spår

Coronapandemin har både inneburit nya utmaningar och förstärkt andra som redan fanns. Det kräver att vi tänker om och tar nya tag för att med omtanke om varandra fortfarande kunna bidra till sociala innovationer för ett hållbart samhälle. Men hur gör vi det på bästa sätt? Det är temat för femte upplagan av konferensen Social Innovation i Norr 2021.

10.00-11.00

Välkommen! Dieter Müller- representant för Mötesplats Social Innovation och vicerektor Umeå universitet

Film #1 om Voullerim-Bygdematchmaking

Innovativ samverkan för omställning och omstart Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet

Film #2 om Social aktivitet på recept Ingeborg Nilsson, forskare vid Umeå universitet

Innovationskraft för ett socialt hållbart samhälle Felicia Gustafsson, handläggare inom området Transformativ Offentlig sektor och civilsamhälle på Vinnova

11.10-12.00

Bibliotekarie on demand –Bibblan direkt! När personalens kompetens är verksamhetens viktigaste Mikke Ejrevi, Bibliotekschef Skellefteå kommun

Film #3 om projektet Make food not waste, Luleå tekniska universitet

Noah, marknadsplatsen för lokal mat Malin Winsa, VD och Linda Viljeros, grundare och ägare av Noah

Film #4 från projektet De vill hjälpa unga ut ur ofrivillig isolering Frida Jonsson, forskare vid Umeå universitet

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Parallella pass

 1. Ungas samhällsengagemang i landsbygder

  Under hösten genomför Umeå universitet, Mötesplats Social Innovation och Youth 2030 Movement en koalition kring ungas samhällsengagemang i landsbygder. Tillsammans vill vi kraftsamla för att stärka ungas delaktighet och inflytande och därigenom bidra till att skapa landsbygder där unga vill leva och verka. Nu välkomnar vi er deltagare på konferensen att diskutera utmaningar och möjligheter kring ungas engagemang, möjligheter, inflytande och delaktighet med oss! Talare: Annika Nordstrand, Eugenia Segerstedt och Anna Sandström Emmelin, Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet, Maja Adolfsson, Umeå universitet, Oliwer Karlsson Youth up North

 2. Medborgardriven innovation för ett hållbart Umeå

  Innovationsplattformen Social Progress Innovation Sweden tar sikte på en framtid där umeborna tar en aktivare roll i utvecklingen av staden. Genom Umeås nya medborgardrivna community Umecom, där önskan är att företag, föreningar, forskare och frifräsare tillsammans samagerar för att finna lösningar på komplexa hållbarhetsutmaningar, lyfts gräsrotsinitiativ, idéer och lösningsförslag upp på agendan. I september 2021 genomförde Umecom sin första medborgarverkstad med fokus på stadens klimatomställning. Välkomna att höra mer och medskapa med oss. Att rädda världen är inget en gör på egen hand, eller hur? Talare: Ida Hillebjörk och Carina Aschan, Umeå kommun

 3. Åldersvänliga samhällen i pandemins spår

  Lyssna och delta i diskussionen om åldersvänliga samhällen i pandemins spår tillsammans med Nordens välfärdscenter. Talare: Aila Määttä från Nordens välfärdscenter och Anne Berit Rafoss projektledare, Helsedirektoratet/Senter for et aldersvennlig Norge

 4. Samverkan mellan startups och offentliga verksamheter inom digitalisering

  Under pandemin har behovet av digitalisering blivit alltmer påtaglig, men hur ska den offentliga sektorn hänga med i den snabba utvecklingen? Ignite Public är en sorts matchmaker mellan startupbolag och kommuner eller storbolag med målet att starta upp små piloter. Ett av de 230 pilotprojekt som genomförts runt om i Sverige är mellan Umeå Kommun och Umeå-baserade spelutvecklingsbolaget, The Fine Arc. Piloten resulterade i ett officiellt samarbete där dem tillsammans kommer att utveckla en digital fritidsgård. Talare: Maria Olofsson & Mikaela Färnqvist från Ignite Public, Per Fransson från The Fine Arc

 5. Vibe – meningsfullt lov i utsatta områden i pandemins spår

  Alla barn har rätt till en meningsfull fritid, och rätten till lek, vila och fritid är avgörande för en bra uppväxt och en god fysisk och psykisk hälsa. Men när det saknas tillgång till lovaktiviteter nära hemmet har alla barn inte samma möjligheter, därför driver Rädda Barnen verksamheten Vibes på flera platser i landet. 2021 arrangeras Vår,  Summer, höst och vintervibe i Sundsvall (Bredsand), Luleå (Porsön och Hertsön) Ersboda (Umeå) och Östersund (Torvalla). Talare: Anna Waara, verksamhetsansvarig på Rädda barnen i Luleå och Jouni Vesa som arbetar med Exciled dance crew vid ABF

14.15-14.30

Reflektion Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbotten

14.30-15.00

Paneldiskussion kring social innovation i pandemins spår med:

Ylva Löwenborg, regionchef för Rädda barnen/Samforma

Karl Johan Bonnedahl, forskare vid Umeå universitet

Malin Bergvall, projektledare på Skellefteå kommun

Malin Winsa, VD för Noah

Eugenia Segerstedt, forskare vid Luleå tekniska universitet

Avslut!

Social Innovation i Norr är en årligt återkommande konferens som arrangeras i samarbete mellan Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, Coompanion Västerbotten och Norrbotten, och kommunerna i Umeå, Skellefteå och Luleå.