Social Innovation i Norr – 25 april 2019

9.30
Alfa-husets öppna torg

Fikamingel och registrering

10.00

LKAB-salen

Välkomna med inledning om Social innovation i Norrbotten, Västerbotten och Sverige

Moderator Helen Nilsson, Coompanion

Social Innovations HUB i norr
Roger Filipsson, Coompanion

Nationell kunskapsplattform för Social Innovation
Maria Collings, Mötesplats Social Innovation
Marita Holst, Mötesplats Social Innovation, Luleå tekniska universitet
Anna Sandström Emmelin, Mötesplats Social Innovation, Umeå universitet

Panelsamtal om kommunernas arbete med Social Innovation

Representanter från kommunerna Luleå (TBC), Piteå (TBC), Skellefteå (TBC) och Umeå (TBC)

4 exempel av Social Innovation i Norr – från idé till en hållbar verksamhet

PreOption – Albin Mannberg, Skellefteå
Arbetslösheten har under lång tid varit ett problem i Sverige. Det har inte funnits tillräckligt med jobb, idag är situationen helt motsatt. Företagens största utmaning de kommande åren kommer vara att hitta och rekrytera rätt kompetens. Trots detta finns en massa personer som är helt ovetande om vilka intressanta arbetsplatser och jobb som finns tillgängliga. PreOption är en digital samlingsplats med lokala arbetsgivare så att potentiella arbetstagare enkelt kan hitta nya jobb och möjligheter.

Kirunabo – Sociala innovationer tar plats i Kiruna – Emma Jonsson, Kiruna
”Kirunabo – social Innovation LAB, undersöker behov och möjligheter till nya sociala mötesplatser för att skapa ett hållbart Kiruna i den pågående stadsomvandlingsprocessen. Projektet utvecklar kommunens medborgardialog och stöttar medborgare som själva vill testa och driva idéer om mötesplatser som bygger på möten genom gemensamma intressen och nämnare. ”

Sömnadskollektivet i Luleå – Gunnel Mörtlund och Anna Heikki, Luleå
”Sömnadskollektivet är ett arbetsintegrerande socialt företag, där vinsten återinvesteras i verksamheten och ägs av oss som arbetar i företaget. Tillsammans kan vi utföra en bredd av skrädderi uppdrag till privatpersoner och företag. Sömnadskollektivet erbjuder skrädderi tjänster, ändringssömnad, hållbart mode, inredningssömnad och textilt återbruk. Verksamheten består också av tjänster som validering, språk- och arbetsträning.”

Jordbruk och rennäring – historisk samverkan för framtiden – Arne Lindström, Jordbrukare och f.d. ordförande LRF Västerbotten
Rennäringen och jordbruket är båda två areella näringar som kämpar med sin framtid och lönsamhet. Ett projekt som drivs inom biosfärkandidaturen Vindelälven-Juhtatdahka är ”Fullfoder”, ett samverkansarbete mellan jordbrukare, LRF och medlemmar i Svaipa och Grans samebyar. I projektet ska jordbrukare röja igenvuxna marker för produktion av fullfoder, som säljs lokalt till stödutfodring av renar. På så vis kan tidigare motsatta intressen börja samverka. Det ger en ökad lönsamhet för bönderna och mer mat till renarna. Arbetet är en form av klimatanpassning till isigare vintrar (mindre tillgänglig mat i skogen), det minskar påverkan på klimatet, då fodret odlas och säljs lokalt, och det bidrar till öppna landskap, till glädje för alla.

12.00

Alfa-husets öppna torg

LUNCH

13.00

LKAB-salen

Finansieringskarta

En kartvy av finansieringsmarknaden i Regionalt och i Sverige för entreprenörer i allmänhet, men för samhällsentreprenörer och Sociala Innovationer i synnerhet
Moderator Roger Filipsson, Coompanion

6 forskares perspektiv på forskningen inom Social Innovation

1. Samverkande forskning för social innovation
Malin Lindberg , Luleå tekniska universitet

2. Open Social Innovation
Aditya Pawar, Umeå Universitet

3. Living labs för social innovation
Anna Ståhlbröst, Luleå tekniska universitet

4. Cirkulär ekonomi och hållbara affärer
Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet

5.  Social Innovation för hållbar utveckling
Lucas Haskell, Handelshögskolan vid Umeå universitet

6. Social innovation och hållbara affärsmodeller
Jeaneth Johansson, Luleå tekniska universitet / Högskolan i Halmstad

14.20

Alfa-husets öppna torg

FIKA

14.40

Parallella workshops

1. Agenda 2030 – En modell för analys
Johanna Carlsson och Margareta Bäckström-Lindgren från Luleå tekniska universitet demonstrerar och låter dig prova en metod för analys av idéer utifrån Agenda 2030

2. Att synliggöra värdet av social innovation – en praktisk modell för innovatörer och innovationsfrämjare
Helen Nilsson, affärsrådgivare vid Coompanion Nord, och Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, presenterar en ny modell för att identifiera och presentera de sociala, ekonomiska och ekologiska värden som skapas av sociala innovationer. Som deltagare får du även chans att testa modellen i praktiken.

3. Metod för att organisera sin Sociala Innovation.
För att kunna genomföra och även tjäna pengar på sin idé är det viktigt att initialt lägga tid till att överväga hur innovationen ska organiseras.  – Roine Carlsson Coompanion

4. Finansiering av Social Innovation
Interaktiv workshop eller presentation med dialog. Garantia, Almi, Vinnova, länsstyrelsen, regionerna, universiteten (samverkanscheckar) – Matcha förväntningarna.

5. Research network meeting for social innovation researchers
We welcome you to the research network meeting for researchers with an interest in social innovation and social entrepreneurship.
The purpose of the gathering is to provide a place and a platform to discuss current and future research on social innovation in Sweden. In addition to meeting your fellow researchers, we will collectively brainstorm about ‘the most important questions of our time’ that researchers need to ask.

15.45

LKAB-salen

Avslutning och information om nästa års konferens