Välkommen till en av Sveriges största mötesplatser för social innovation – 24 oktober på Kulturens Hus i Luleå  

Arrangörer