Välkommen till Sveriges största mötesplats för social innovation – 24 oktober på P5 i Umeå.  

Arrangörer