KONTAKTA OSS
Anna Sandström Emmelin

Enheten för Forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet
anna.emmelin@umu.se

Jonas Lundh

Projektchef, Coompanion Västerbotten
jonas.lundh@coompanion.se

Ulrika Sundqvist

Affärsutvecklare, Coompanion Norrbotten

ulrika.sundqvist@coompanion.se

Eugenia Segerstedt

Forskare inom social hållbarhet och social innovation, Luleå tekniska universitet
eugenia.segerstedt@ltu.se