KONTAKTA OSS
Anna Sandström Emmelin

Enheten för Forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet
anna.emmelin@umu.se

Rehman Amin

Affärsutvecklare, Coompanion Västerbotten
rehman.amin@coompanion.se

Ulrika Sundqvist

Affärsutvecklare, Coompanion Norrbotten

ulrika.sundqvist@coompanion.se

Eugina Segerstedt

Forskare inom social hållbarhet och social innovation, Luleå tekniska universitet
eugina.segerstedt@ltu.se