Andra relevanta event inom området social innovation kan du hitta hos Mötesplats Social Innovation.