Talare från förra årets konferens:

Peter Larsson Regeringens samordnare för Samhällsomställning i norra Sverige

Eva Nordström Regeringens samordnare för hållbart samhällsbyggande

Helena Bjarnegård Riksarkitekt, Boverket

Birgitta Bergwall-Kåreborn Rektor vid Luleå tekniska universitet

Dieter Müller Vicerektor vid Umeå universitet

Ylva Löwenborg Regionchef Rädda Barnen

Roger Filipsson Verksamhetsledare Coompanion Västerbotten

Maria Bergstén Ordförande Mötesplats Stöcke

Linda Gustafsson  Jämställdhetsstrateg Umeå Kommun

Karl Johan Bonnedahl Universitetslektor Handelshögskolan Umeå universitet

Jonas Lund Projektchef Coompanion Västerbotten

Stina Berglund, Samordnare samhällsbyggnad, Region Västerbotten

Åsa Wikberg Nilsson Biträdande professor design, Luleå tekniska universitet

Cora Karlsson Initiativtagare Medskapandebyrån

Oliwer Karlsson Programansvarig Youth 2030

Cecilia Ravry Utvecklingsstrateg Umeå kommun

Curt Persson  Biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet

Nisse Örnberg  Arkitekt, planeringsarkitekt samt delägare på Warm in the Winter

Sara Nilsson Senior utredare stöd & samordning, Jämställdhetsmyndigheten

Petra Åhl Initiativtagare Medskapandebyrån

Emmeli Nybom, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Luleå kommun

Emelie Dahlström-Ravn, Programansvarig föreningen Norden

Sam Keshavarz,  Landskapsarkitekt LARS/MSA, Outer Space arkitekter

Helena Karlberg Moderator – Affärsutvecklare LTU Business