Digital uppvärmning inför Social Innovation i Norrs konferens i oktober 2021
13 april 11.30–13.00, via Zoom