Talare under förra årets konferens:

Annakarin Nyberg, Moderator

Malin Eriksson, professor vid Umeå universitet

Jennie Vennberg, Umeå kommun

Dieter Müller Vicerektor vid Umeå universitet

Ylva Löwenborg Regionchef Rädda Barnen

Niclas Bromark, länsidrottsschef, RF-SISU Västerbotten

Roger Filipsson Verksamhetsledare Coompanion Västerbotten

Eugenia Segerstedt, Luleå tekniska universitet

Roine Wiklund,  Luleå tekniska universitet

Malin Lagervall, AFRY

Luka Anic, Studiefrämjandet

Jan Kemi, Coompanion Norrbotten

Niklas Lindmark, Samforma

Urban Persson, Luleå kommun

Toby Cowern, Expats and Friends Association

Yusra Imsheiel, Vinnova
Jenny Ferry, Region Västerbotten